Mental Mentor Kursus

Hjælp kolleger, borgere, børn og unge af med uhensigtsmæssige følelser og reaktionsmønstre

Hvilke arbejdspladser vil have særlig gavn af Mentale Mentorer?

Medarbejdere, der arbejder med mennesker er ofte ekstra belastede. Særligt på sådanne arbejdspladser vil det være optimalt at have en gruppe af uddannede Mentale Mentorer!

Arbejdspladser med øget pres på personalet:

- Jobcentre
- Folkeskoler
- Daginstitutioner
- Bosteder for psykisk og fysisk handicappede
- Specialskoler
- Plejecentre
- Hjemmeplejen
- Misbrugscentre

Hvad er en Mental Mentor?

En Mental Mentor er en medarbejder i en virksomhed, institution eller skole, der hjælper kolleger, borgere eller elever af med begyndende symptomer på stress, uhensigtsmæssige følelser  og reaktionsmønstre. Derved forbedres kommunikationen, samarbejdet og produktivitet markant for den enkelte og det fællesskab man er en del af.


En Mental Mentor hjælper personer af med følelsesmæssige overreaktioner – fx:

- Jeg synes ikke, jeg er god nok – præstationsangst.
- Jeg har tankemylder og kan ikke koncentrere mig.
- Jeg føler mig utryg med alle de forandringer.
- Jeg bliver irriteret, når jeg skal arbejde sammen med xx kollega.
- Jeg har svært ved at sige fra og bliver nemt overbelastet.
- Jeg bliver nemt vred og overreagerer, når jeg har samtaler med xx borger, elev eller beboer.
- Jeg har svært ved at sige min ærlige mening, fordi jeg er bange for, hvad andre så tænker om mig.

 

 

En Mental Mentor arbejder IKKE med personer, der er sygemeldt, har diagnoser eller tager medicin for at afhjælpe stress, depression eller andre psykiske diagnoser.

 

En Mental Mentor lærer følgende:

- at praktisere teknikker til at lære kolleger, borgere, børn og unge at håndtere sine følelser og mærke sig selv.
- at bidrage til at skabe grundlaget for bedre livskvalitet for den enkelte og et bedre arbejdsmiljø i fællesskabet
- at anvende MF-App (Mental Førstehjælps App)

"En Mental Mentor arbejder IKKE med personer, der er sygemeldt, har diagnoser eller tager medicin for at afhjælpe stress, depression eller andre psykiske diagnoser."

Stop ulykken

En Mental Mentor kan ligesom ved fysisk førstehjælp, bidrage til at ”stoppe ulykken” – f.eks. hjælpe en kollega af med en tilbagevendende vrede, en tristhed, en afmagt eller anden følelse, der påvirker daglig adfærd negativt. Dette kan gøres ved simpel teknik, hvor kollega ikke behøver at kende til historier bag ved den følelsesmæssige reaktion, men bare lærer at rumme følelsen.

Hvis en Mental Mentor oplever, at fokuspersonens udfordringer er mere komplicerede og ikke kan løses med Mental Mentor-teknik henvises til hjælp fra professionelle som læge, psykolog, Coach mm.

Uddannelsen

Der bliver løbende sat nye åbne kurser på programmet som efterspørgslen stiger. Virksomheder kan desuden få planlagt egne interne kurser ved 8 deltagere eller derover. Ring og aftal nærmere.

Uddannelsen til Mental Mentor er delt i 2 moduler

Modul 1. (2 dage)

Indhold:

  • Introduktion til den grundlæggende teori og teknikkerne
  • Træning af mental mentor teknikker
  •  Din rolle som Mental Mentor
  • Hvad er forudsætningen for succes med interne Mentale Mentorer?
  • Introduktion af App til mental Mentor teknikkerne

Modul 2. ( 1/2 dag ) ca 2 mdr. efter modul 1

Indhold:

  • Sparring og erfaringsudveksling siden sidst.
  • Opfriskning og træning i teknikkerne

Top of page