Coaching

En blanding af coaching, sparring, råd og vejledning

Life coaching, traditionel stress coaching, MINDStrain og Core-Dynamics coaching

Hvad er coaching egentlig?

For mig er coaching med årene blevet en blanding af  coaching, sparring, råd og vejledning; lige som et coachforløb hos mig oftest er en blanding af coaching teknikker, metoder og øvelser, som findes i Life coaching, traditionel stress coaching, MINDStrain og Core-Dynamics coaching. Jeg arbejder professionelt og proaktivt, med alle ”metoder” i de forskellige former.

Min beslutning om, i hvilke sammenhænge og hvornår, jeg vælger hvilken metode, tager altid udgangspunkt i, hvor du er.

Hvad er dit mål og formål?

Hvad vil du gerne opnå?

Som mennesker lærer vi forskelligt. Nogle er meget visuelle, andre auditive eller kinæstetiske.

Så måden hvorpå du tilegner dig ny viden og læring, er også en vigtig dimension i valget af metode.

"Definitionen på coaching er, at det er en professionel dialog, hvor der bruges en avanceret spørgeteknik, der bygger på aktiv lytning samt en grundholdning om, at du selv er eksperten i dit liv og derfor selv, ved hjælp af coaching, finder de svar, der er rigtige for DIG."

Be optimistic - Coaching

Lyst til positive forandringer

Det eneste, det kræver, er, at du har lyst til positive forandringer og at du har motivationen og viljen til at arbejde med dig selv.

Coaching er en effektiv metode til at ændre din mentale bevidsthed, mønstre, vaner og overbevisninger, så det du gør og tænker i dagligdagen, støtter dig i at nå dine ønskede mål, drømme og visioner.

Coaching handler om at få støtte og hjælp til at skabe og leve det liv, du virkelig ønsker. Når du opsøger mig som coach, har du taget det første store skridt på vejen til positiv personlig udvikling, indsigt og forandring.

I coaching arbejdes med nuet og fremtiden – IKKE  fortiden.

Coaching er ikke terapi. Det handler om dit liv, og metoden kan både bruges i det private liv, dit parforhold og i arbejdslivet, hvor vi sætter fokus på lige netop dét, der trænger til et nyt perspektiv.

Det handler om at sætte en kreativ proces i gang, at se sig selv fra andre vinkler og vende tingene lidt på hovedet og skabe positive forandringer.  

Top of page