Det siger virksomhederne

Professionel og personlig coaching

Min bedste anbefaling fra Den Jyske Sparekasse til Lena Lybkjær – LYBKJÆRHUS

"Vi er en lille filial med 6 medarbejdere, hvor der hele tiden er mange bolde i luften på en gang.

Der er i hverdagen et stort og stadig stigende arbejdspres inden for vores sektor samtidig med, at der på hjemmefronten også kan være udfordringer.

Det kan ofte være svært at navigere mellem presset på arbejdspladsen og udfordringer i privatlivet og der har været lange perioder med store udfordringer, hvor flere ikke har sovet godt om natten, haft stress symptomer osv.

Jeg havde via mit netværk hørt meget positivt om Lena og efter et kort intromøde var jeg ikke i tvivl om, at hun kunne hjælpe med nogle simple redskaber til ændring af tankemønstre og adfærd.

Vi havde en aften- og en morgen seance, hvor Lena med sin store erfaring og professionalisme formåede at hjælpe os godt på vej før stress symptomerne tog overhånd.

Hun formåede specielt hurtigt at fange den enkeltes udfordring og få en konstruktiv dialog om, hvordan indstilling og mindset kan gøre en forskel.

At alle hørte de samme ting og har committet sig til nogle fremtidige aftaler har gjort, at vi i fællesskab kan tackle udfordringerne i hverdagen på en anden måde.

Når stemning og tankegang er for negativ, så kan vi med et smil på læben sige til hinanden ”få nu slukket for den tørretumbler”.

VI har fået en bedre trivsel, nogle gode værktøjer og ikke mindst en fælles forståelse for, hvad der kan gøre en forskel.

Så tusind tak til Lena for hjælpen og de bedste hilsner."

Lone Engelbrecht Hybel
Filialchef DJS

Restaurant Oksen

"Vi synes virkelig, at vores medarbejder har rykket sig og arbejder meget seriøst med sig selv og sine arbejdsopgaver. Vi synes både du og medarbejderen selv har gjort et kæmpe stykke arbejde og vil gerne takke dig for alt din hjælp, det kunne vi ikke have gjort selv, du har virkelig fået fat i medarbejderen på den helt rigtige måde. Jeg kan også forstå på ham, at han selv ønsker at arbejde videre med dig. Igen mange tak for hjælpen. Vi vil til enhver tid anbefale dig som stress coach."

Med venlig hilsen
Mette Tranholm

Restaurant Oksen
Grønnegade 3
8700 Horsens
Tlf: 75626900

Service og Beredskab

Anbefaling af Lybkjærhus

"Service og Beredskab har siden 2012 haft et samarbejde med Lena Lybkjær, Lybkjærhus, og samarbejdet fungerer fortsat.

Service og Beredskab er en stor kommunal virksomhed, som de sidste par år har været inde i store forandringsprocesser bl.a. med sammenlægningen af Driftsgården og Brand & Redning. De store forandringer samt generelt stor arbejdsmængde for de enkelte medarbejdere har gjort, at flere medarbejdere har haft brug for professionel hjælp.

Lena har hjulpet vore medarbejdere på flere fronter. Hun har ydet en forebyggende indsats med stresscoaching samt hjulpet flere medarbejdere ud af en stresssygemelding.

Ud over dette har jeg benyttet mig af Lenas ydelser til en række andre medarbejdere. Lena har fungeret som ekstern coach, hvor hun har haft professionelle og personlige snakke med en række af mine medarbejdere. Disse medarbejdere alle har stået i et vadested ift. at kunne fungere i et hyppigt foranderligt miljø, hvor de har haft behov for eksternt input og støtte til deres videre udvikling.

Resultatet for disse medarbejdere har alle været, at de har fået nogle gode værktøjer at arbejde med i det daglige, samt at de har fået skabt personlig klarhed over, hvad de selv kan gøre for deres videre udvikling. Ligeledes har de også alle fået en række værktøjer til proaktivt at arbejde inden for rammerne af et hyppigt foranderligt miljø.

Medarbejderne har meldt tilbage, at de har været meget tilfredse med deres coachingforløb hos Lybkjær Coaching og de har sågar opfordret flere af deres kolleger til at få samme hjælp.

Lena har altid reageret hurtigt på vore henvendelser om assistance.

Lena har på professionel vis sikret, at jeg selv eller mine øvrige ledere har fået tilbagemeldinger om coachforløbene, naturligvis med respekt for tavshedspligten med den medarbejder, hun coacher.

Udover coaching assistance har jeg brugt Lena som sparringspartner, og hun har flere gange givet input til, hvad vi som organisation bør ændre på.

Ved at benytte Lena som ekstern coach vurderer jeg, at vi har minimeret sygefravær samt fastholdt og øget trivslen på arbejdspladsen.

Jeg vil klart anbefale et samarbejde med Lybkjær Coaching.

Hvis ønske om yderligere uddybning af ovenstående anbefaling kan jeg kontantes på tlf.nr.: 76 29 26 70"

Med venlig hilsen

Jørgen Broch
Service - og Beredskabschef
Telefon direkte: 76292670
tejbn@horsens.dk

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole december 2014

"Forandringsprocesser fylder p.t. meget i skoleverdenen. Det påvirker de fleste medarbejdere, og for enkelte medarbejdere er processen så voldsom at stress symptomer viser sig. Lybkjær Coaching har reageret hurtigt og konsekvent på henvendelser om assistance, og løbende tilbagemeldinger omkring en medarbejder har med respekt for den fornødne fortrolighed mellem coach og medarbejder, virket professionelt. Lybkjær Coaching har medvirket til, at flere medarbejderes evne til at håndtere omstillingsprocesser har ført til et bedre arbejdsmiljø for både medarbejder og afdeling. Undertegnede kan anbefale et samarbejde med Lybkjær Coaching. Venlig hilsen Asbjørn Sørensen Afdelingsleder"

D60

Aarhus, 2. december 2014 

"Til den interesserede,

Hermed videregiver jeg min anbefaling til brug af Lena Lybkjærs services og ydelser inden for professionel og personlig coaching af medarbejdere.

Over en periode på ca. 1,5 år har jeg løbende brugt Lena til professionel og personlig coaching af udvalgte medarbejdere.

Jeg stiftede første gang bekendtskab med Lena da jeg desværre havde en stress-ramt medarbejder. Denne person blev løbende coachet af Lena igennem et tilbud fra Horsens Kommune hvor personen var bosiddende.

Den stressramte medarbejder fik en række værktøjer han benyttede til at komme ud af hans beklagelige situation - og han kom hurtigt tilbage og kunne varetage hans job i virksomheden igen.

Ud over dette forløb jeg har benyttet mig af Lenas ydelser til en række andre medarbejdere. Lena har fungeret som ekstern coaching-assistance hvor hun har haft professionelle og personlige snakke med en række af mine medarbejdere. Disse medarbejdere alle har stået i et vadested ift. at kunne fungere i et hyppigt foranderligt miljø, hvor de har haft behov for noget eksternt input og støtte til deres videre udvikling.

Resultatet for disse medarbejdere har alle været, at de har fået nogle gode værktøjer at arbejde med i det daglige, samt at de har fået skabt personlig klarhed over, hvad de selv kan gøre for deres videre udvikling. Ligeledes har de også alle fået en række værktøjer til proaktivt at arbejde inden for rammerne af et hyppigt foranderligt miljø.

Fra mit perspektiv har jeg kunnet bruge Lena som et tillæg til den generelle personaleudvikling jeg løbende har arbejdet med, og på den måde kunnet give medarbejderne en yderligere mulighed for at opbygge deres personlige værktøjskasse samtidigt med, at jeg har kunne sikre den professionelle udvikling inden for deres kompetenceområder.

d60 er et software- og Business Intelligence udviklingshus med speciale i udvikling af forretningskritiske applikationer. d60 fokuserer på at udvikle applikationer der understøtter og effektiviserer kundernes vækst igennem udvikling og implementering af et skræddersyet, integreret og innovativt it-landskab.

d60's medarbejdere er højtuddannede specialister med stort personligt og professionelt drive i deres daglige arbejde.

Hvis ønske om yderligere uddybning af ovenstående anbefaling kan jeg kontantes på tlf.nr.: 29 61 49 95."

De venligste hilsner
Niels Bering Larsen, Manager, d60 a/s

Top of page