Life Coaching

Få styrket din selvtillid og få et bedre selvværd

Professionel dialog

Coaching er en professionel dialog, hvor jeg bruger en avanceret spørgeteknik, der bygger på aktiv lytning samt en grundholdning om, at du selv er eksperten i dit liv og derfor selv, ved hjælp af coaching, finder de svar, der er rigtige for DIG.

Coaching er IKKE TERAPI!

Life coaching handler kort sagt om livet i alle facetter. Det handler om, at du sætter en kreativ proces i gang, at se dig selv fra andre vinkler og vende tingene på hovedet og skabe positive forandringer.

 

Min erfaring med livets udfordringer

I min tid som life coach er det min erfaring, at de fleste udfordringer i mine klienters liv er opstået på grund af:

- Manglende selvværd og selvtillid
- Belastende leveregler
- Lav indsigt i egne livsværdier
- Lav indsigt i egne trivselsfaktorer i jobbet
- Uhensigtsmæssige tanker om ting, du ikke har indflydelse på.

"Life coaching handler om livet i alle facetter. Det handler om, at du sætter en kreativ proces i gang, at se dig selv fra andre vinkler og vende tingene på hovedet og skabe positive forandringer."

Min definition på selvværd

Selvværd er at føle, at du er noget værd uanset hvad! Uanset om livet går op eller ned! Og uanset hvad andre tænker!

Selvværd kan sammenlignes med et træ og de lange tykke rødder, der er godt forankret i jorden under det, så det uanset medgang eller modgang (stormvejr, blæst, sne, tørke eller kulde) stadig står oprejst og rank bagefter. Du har kort sagt RODFÆSTE og kan tåle at komme i modvind uden at vælte omkuld.

Jeg kan hjælpe dig med at få et bedre selvværd.

Life Coaching

Hvad giver det dig at have et godt selvværd?

- Når du har et godt selvværd, har du en indre ro og hviler i dig selv.
- Du behøver ikke en facade, når du er sammen med andre mennesker.
- Du har lettere ved at træffe de valg, der er gode for dig.
- Du kan tro på dig selv og sige til og fra med god samvittighed.
- Du bruger mindre tid på at spekulere eller bekymre dig og har langt større overskud og energi.
- Du har fokus på de gode ting og ser tingene i et positivt perspektiv.
- Du har en indre styrke og tør stå ved dig selv.

Alle mennesker kan opnå at have et godt selvværd. OGSÅ DIG!

 

Min definition på selvtillid

Selvtillid er at have det godt med dig selv, uanset hvad din familie, venner, kolleger eller chef mener om dig. Selvtillid er at være uafhængig af andres anerkendelse. Det er dejligt at få, men ikke en nødvendighed for dig.
Jeg kan hjælpe dig med at styrke din selvtillid.

 

Hvad giver det dig at have en god selvtillid?

- Du kan klare livets op og nedture, og det er okay for dig, at ikke alt er perfekt.
- Du er som du er og forventer ikke at skulle leve op til andres forventninger.
- God selvtillid gør, at du kan give udtryk for dine meninger, og at du er tilfreds med dig selv og med dét, du gør, dét du præsterer og dét, du kan.
- Når du har en god selvtillid, accepterer du også, at det er okay at fejle. Alle mennesker laver fejl. Det vigtigste er, at du lærer af dem, når det sker.
- Med en god selvtillid kan du stå ved dig selv. Du kan være ærlig og troværdig og andre mennesker ved, hvor de har dig.

Alle mennesker kan opnå en god selvtillid. OGSÅ DIG!

"Dårligt selvværd og dårlig selvtillid gør, at du bruger alt for meget tid på negative tanker om dig selv. Du træffer valg, der er dårlige for din livskvalitet og trivsel."

Måske kender du disse tanker:

  • Du kritiserer eller bebrejder dig selv alt muligt.
  • Du sammenligner dig med andre.
  • Du synes ikke, du er god nok.
  • Du kan ikke sige fra over for noget eller nogen uden at få dårlig samvittighed.

 

Belastende leveregler

Jeg har i min tid som life coach mødt mange klienter, som var overbeviste om, at de havde sunde leveregler men via life coaching fandt de ud af, at levereglerne reelt var belastende for dem.

Det kan være leveregler som fx:

”Hvis bare de andre har det godt, så har jeg det også godt.” Hertil kunne jeg så spørge, hvorfor personen havde søgt hjælp hos mig!!!

”Hvis jeg siger fra, så er jeg ikke en god ven.”  Her kunne jeg så spørge, om en god ven er en ærlig ven eller en, der bare siger ja til alt, uanset om vedkommende har lyst til det eller ej!!!

 

Hvorfor er det vigtigt at have sunde leveregler?

Sunde leveregler hænger sammen med godt selvværd og god selvtillid. Sunde leveregler gør, at du kan være tro mod dig selv og stå ved det, der er godt for dig. Så enkelt er det!

 

Kend dine livsværdier

Jeg indrømmer, at jeg først i en sen alder fik indsigt i mine egne livsværdier. MEN denne indsigt gjorde og gør, at der er en mening med de valg, jeg har gjort og fortsat vil gøre. Du kan læse om mine værdier her.

Mine værdier har f.eks. haft betydning for valg af karriere og er en af grundene til, at jeg stortrives som selvstændig erhvervsdrivende.

Jeg kan hjælpe dig med at få indsigt i dine livsværdier.

 

Kend dine trivselsfaktorer i jobbet

Jeg har haft mange klienter med ondt i livet, hvor årsagen var, at de ikke trivedes i jobbet. De vidste bare ikke helt hvorfor. Det at kende dine egne trivselsfaktorer gør, at du forstår, hvorfor du trives med den type chef, den type kolleger, den type opgaver osv., osv.

Og sammen med er godt selvværd og en god selvtillid er det nemmere at give udtryk for, hvad der betyder noget for dig eller hvad du har brug for i dit job, for at præstere optimalt.

MEN det kan også betyde, at du vælger at finde et andet arbejde.

Jeg kan hjælpe dig med at få indsigt i dine trivselsfaktorer.

Life Coaching

HAR DU BRUG FOR AT FÅ INDSIGT I DINE LIVSVÆRDIER ELLER TRIVSELSFAKTORER, SÅ KONTAKT MIG PÅ 21 29 80 42.

HAR DU BRUG FOR AT FÅ BEDRE SELVVÆRD ELLER SELVTILLID, SÅ KONTAKT MIG PÅ 21 29 80 42.

Top of page