MINDstrain

Metakognitiv stress coaching

MINDstrain Stress Coaching

MINDstrain metoden virker hurtigt og effektivt, og sikrer dig, at du kan komme tilbage på ”ret køl”, hvis det er gået ”skævt”. Og måske endnu vigtigere, for al fremtid undgå, at havne i en lignende eller sammenlignelig situation. Stress er ikke en sygdom, men en tilstand du selv kan ændre – MINDstrain modellen er værktøjet.

- Tænk hvis alt du ved omkring stress ikke er rigtigt…
- Tænk hvis stress ikke er farligt…
- Tænk hvis du kan forebygge og håndtere din egen stress ved at tænke anderledes om dine tanker….

Effektiv metode til at forebygge og håndtere stress

MINDstrain er en effektiv metode til at forebygge og håndtere stress uden lange sygemeldinger, mistrivsel og tab af menneskelige og økonomiske ressourcer…

MINDstrain gør op med mange tidligere opfattelser af stress og hvordan stress skal håndteres. Med udgangspunkt i evidens og videnskab.

MINDstrain står for et paradigmeskift i måden at tilgå stress på. MINDstrain metoden bygger på metakognitive principper og metoder.

Statistisk set er der mange mennesker med stress, der går i behandling i lang tid og der er ligeledes mange, der oplever lange sygemeldinger i forbindelse med stress.

Med MINDstrain coaching kan du helt undgå en sygemelding eller være tilbage på arbejdsmarkedet langt hurtigere. 

MINDstrain coaching giver dig en forståelse af, hvad stress er, hvordan det opstår og hvordan du kan sikre, at du aldrig vil opleve stress, som en farlig og negativ tilstand, som begrænser dig.

"Med MINDstrain lærer du simple og effektive metakognitive teknikker til at kontrollere, hvilke tanker du engagerer dig i, og du kan derved undgå stress. MINDstrain metoden anvendes både forebyggende og behandlende med at skabe indsigt hos mennesker og give dem mentale værktøjer til at undgå stress."

Lena Lybkjær

Lena Lybkjær

MINDstrain Stress Coach

Ud over MINDStrain coaching tilbyder jeg life coaching og stress coaching. Jeg holder foredrag og workshops. Ring til mig på 21 29 80 42.

MINDstrain coaching

Hvad er forskellen på MINDstrain coaching og kognitiv stress coaching?

Der er stor forskel på MINDstrain coaching og kognitiv stress coaching. Begge retninger antager, at det er forstyrrelser i vores tænkning, der skaber psykiske problemer. Men der er stor uenighed om, hvilken type forstyrrelse, der skaber problemer.


Omstrukturering af tankeindhold

I kognitiv stress coaching er der stort fokus på indholdet af tanker, og traditionelt handler kognitiv coaching om at omstrukturere tankeindhold. Eksempelvis vil man typisk realitetsteste tanker ved at stille spørgsmål i retning af “Hvad er beviserne for – og hvad er beviserne imod”.

Den grundlæggende antagelse i kognitiv coaching er altså, at visse tanker kan gøre os psykisk syge, og derfor skal vi lære at tænke mere nuanceret eller ”rigtigt”.


Lær at tænke mindre og få kontrol over tankerne

I MINDstrain coaching tillægger vi ikke tankeindholdet betydning og mener ikke, at det er negative tanker, som gør os syge. Tværtimod er det helt normalt at have negative tanker – både om sig selv og andre. Alle mennesker har negative tanker, men ikke alle får psykiske problemer af den grund.

Når du hele tiden dvæler ved dine negative tanker, så fastholder du en følelse af angst og tristhed, som går hen og skaber de vedvarende negative indre tilstande, som kan udløse stress, depression og angst.

Så i forhold til kognitiv coaching, som handler om at lære at tænke anderledes eller ‘tænke sig ud af tænkning’, så handler MINDstrain coaching om at lære at tænke mindre og få kontrol over dine tanker.

Tanker er ikke ukontrollerbare eller skadelige i sig selv
Tanker er nemlig hverken ukontrollerbare eller skadelige i sig selv. Tværtimod er bekymringer og grublerier overraskende nemme at få kontrol over, og det er noget af det allerførste, du lærer i et MINDstrain forløb.


Kontrol over din tænkning

Kort sagt lærer du grundlæggende at få kontrol over din tænkning, så du kan være mere fleksibel og selv bestemme, hvad du tænker på og hvor meget tid, du bruger på det.

I MINDstrain coaching vender du ikke tilbage til tidligere smertefulde oplevelser og gennemlever dem for at ”bearbejde” dem.

MINDstrain metoden arbejder helt konkret med øvelser og teknikker, der bl.a. giver dig en oplevelse af kontrol over dit tanke- og følelsesapparat. Jeg lærer dig og hjælper dig til at implementere metoderne i din hverdag.

Metoderne virker, men det er naturligvis med metakognitive metoder som med alle andre metoder, at de kun virker, hvis du anvender dem.

Derfor er det også nødvendigt, at du går helhjertet ind i MINDstrain forløbet og bruger øvelserne og teknikkerne i din hverdag.

Gå til top