Undervisningsforløb for ledige

Beskrivelse af 6 ugers målrettet undervisningsforløb for ledige akademikere

Forløbet afvikles over 6 hverdage

Tid: Undervisningen alle 6 dage er fra 9.00-15.00.

Dette undervisningsforløb for ledige afvikles over 6 hverdage med en kursusdag pr. uge. Mellem kursusdagene er der hjemmearbejde. Disse kursusdage er alle med fysisk fremmøde. Holdstart aftales løbende.


Sted
: Aftales løbende alt efter geografisk placering af tilmeldinger.

Forplejning: Der serveres vand, kaffe, the og frugt. Frokost medbringes selv.


Hjemmearbejde

Et godt udbytte af forløbet forudsætter en del hjemmearbejde mellem modulerne, og at du selv deltager aktivt på de enkelte kursusdage.


Underviseren

Underviseren, Lena Lybkjær fra firmaet LYBKJÆRHUS, har en bred og alsidig erhvervserfaring som leder, rekrutterings-, outplacement- og personalekonsulent og er ligeledes uddannet kognitiv – og metakognitiv coach.


Målrettet akademikere

Undervisningsforløbet er tilrettelagt, så det er målrettet akademikere. Holdene består typisk af ny ledige akademikere og akademikere med erhvervserfaring.


Inden kursusstart

Inden kursusstart vil du blive kontaktet af underviseren pr. mail eller tlf. Underviseren vil bede dig maile CV, ansøgning samt et konkret stillingsopslag til et søgt job.

 

Indhold:


CV

• Hvad er et godt CV?
• Hvad er vigtigt for virksomhederne i dag?
• Hvordan optimerer du dit CV og dine ansøgninger til de forskellige jobs, du søger.

Du får sparring på dit CV både fra underviseren (og de øvrige kursister)


Den gode ansøgning

• Den gode ansøgning; herunder forberedelse vha. virksomheders hjemmeside og Linkedin, stillingsopslaget m.m. Individuel sparring på ansøgning fra underviseren (og de øvrige kursister)


LinkedIn

• Oplæg om Linkedin – den gode profil, hvordan kan du bruge det i dit netværk, i din jobsøgning etc.


Personlige styrker

• Vi stiller skarpt på dine personlige styrker og kompetencer og hvordan du bedst formidler og bruger dem
• Værktøjer til at forebygge stress
• Værktøjer til at få struktur på din jobsøgning
• Bliv skarp til at præsentere din elevatortale (pitch)
• Bliv skarp på, hvilken værdi, du kan tilføre en virksomhed og hvilket udbytte , de får ud af at ansætte dig
• Bliv skarp på dine trivselsfaktorer i jobbet
• Forberedelse til jobsamtale
• Konkret Jobsamtaletræning
• Hvordan du bliver klar til at søge uopfordret hos små og mellemstore virksomheder. Der tages udgangspunkt i Akademikerguiden inkl. øvelser og redskaber.


Det vigtige netværk

• Netværk generelt samt fokus på det netværk, I selv kan danne på holdet. I lærer hinanden at kende, inkl. uddannelsesbaggrund, jobønsker

 

Imellem undervisnings dagene tilrettelægges efter behov online jobsamtaletræning, individuel sparring, coaching på konkrete udfordringer m.m.

 

Pris inkl. materialer 23.500 kr. ekskl. moms pr. deltager.

the-magic-is-in-you-lybkjarhus

Kontaktoplysninger:
Lena Lybkjær

 

Outplacement konsulent, privat aktør og underviser
Certificeret Kognitiv og Metakognitiv Coach
Tlf: 21298042

 

Rørkærvej 14, 8722 Hedensted
Mail: mail@lybkjaer.dk
Website: www.lybkjaer.dk
CVR-NR.: 34159882
Sikkerpost: Sendes via e-boks på cvr-nr. 34159882

Lena Lybkjær