Dit første indlæg

7993234-think positive

Her kan du skrive dit første indlæg.

Her har jeg bare tilføjet noget tekst, så du kan se, hvordan det kommer til at se ud.

Lybkjær Coaching tilbyder kortlægning af virksomhedens generelle stressniveau og modstandsdygtighed overfor stress ved brug af Hogrefes Stressindikator.

Eksempel på et forløb:

  1. Besøg hos virksomheden, hvor forventningsafstemning og aftalegrundlag aftales​.
  2. I forbindelse med virksomhedsbesøget fastlægges omfanget af, hvor mange ledere og medarbejdere, der skal testes. Skal den dække hele virksomheden, en bestemt gruppe, afdeling eller være individuel.
  3. Afvikling af test. De involverede får tilsendt et link til Hogrefes testportal, og bestemmer selv hvornår testen tages. Testen tager mellem 20 og 25 min.
  4. Når alle tests er besvaret i henhold til en defineret svarfrist, afholder Lybkjær Coaching et foredrag om stress og om stressindikatorens 15 skalaområder. Foredraget indeholder information om, hvordan de enkelte scores skal læses og hvordan sundshedsrisici og sundhedsressourcer skal tolkes.
  5. Ved foredraget får hver enkelt deltager udleveret sin egen personlige fortolkningsrapport samt handlingsplan. Virksomheden præsenteres for en samlet rapport udarbejdet på basis af de indkomne fortolkninger.
    Kun medarbejderen selv kender sine egne resultater – mens virksomheden får et billede af gruppens samlede modstandskraft overfor stress.
  6. Efter foredraget, på et nærmere aftalt tidspunkt, får hver enkelt testperson en individuel tilbagemelding på testen og forslag til handlingsplanen. Denne samtale varer ca. 1 time.
  7. Efter behov kan der aftales individuelle opfølgningssamtaler eller coachingsessions

 

Efterlad en kommentar